De toekomstgerichte overheidsadviseur
Unieke leergang met praktijkopdracht

De omgeving waarin de overheid zich bevindt, verandert in een hoog tempo. In die veranderende omgeving is de overheid steeds minder de bepalende factor. Er is telkens nieuwe wetgeving en de maatschappelijke partijen organiseren zich om hun doelen te bereiken. Deze verandering doet een beroep op het aanpassingsvermogen van de organisatie.

Deze training biedt kansen en mogelijkheden om een nieuwe rolinvulling van de jurist te door-denken en toe te passen. Het gaat dus om de manier waarop je expertises toepast, inspeelt op de toekomst en de verbinding legt met beleid (van de vakafdelingen) en de omgeving buiten.
De training is zodanig opgezet dat het praktische handvaten biedt om de invloed op de organisatiedynamiek te vergroten. De werkwijze van de trainers is erop gericht om de deelnemers als jurist in zijn/haar kracht te zetten, meer te laten adviseren en minder te laten uitvoeren.

Samen leren en toepassen

Een training waarin de deelnemers samen aan de slag gaan met strategische dossiers/thema’s die zelf ingebracht zijn. De leergang is gericht op de persoonlijke vorming van de deelnemers en brengt de deelnemers verder in de strategische inzichten en werkwijzen. Het is echt gericht op de transitie van de samenleving, de andere manier van organiseren die ontstaat en de plek van de jurist in dit proces. Dit dynamische speelveld brengt andere juridische vragen met zich mee, vraagt om een bredere verbinding binnen bedrijfsvoering en vergt nieuwe vaardigheden om de rol binnen de organisatie te versterken, de samenwerking met collega’s verder op te zoeken en deze effectiever te laten verlopen.
De leergang richt zich daarmee op de persoonlijke ontwikkeling, maar ook de groei en ontwikkeling. Doel is om effectiever als gesprekspartner voor de bestuurlijke en ambtelijke top te (blijven) fungeren en de professionele invloed te vergroten. Daarvoor ontvangen de deelnemers input met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en vaardigheden en kijken de deelnemers in elkaars keuken. De deelnemers zijn elkaars toetssteen en adviseur om gezamenlijk inhoudelijk en persoonlijk door te ontwikkelen. Aan het einde van de leergang is het mogelijk meer integraal te toetsen én te adviseren, zonder de rechtmatigheid in het geding te laten komen.

 

Syllabus

Het cursusmateriaal is verzameld in een syllabus. Zodoende kan op een systematische wijze de theorie worden geraadpleegd. Ook na de Leergang beschikt de deelnemer over een naslagwerk.

Vooraf: Intake met leermanager (Henri Vogel)
Voorafgaand aan de eerste dag van de Leergang krijgen de deelnemers een individueel intakegesprek. Het doel hiervan is om de deelnemers te leren kennen en het concreet over de persoonlijke leerdoelen te hebben. De persoonlijke leerdoelen zullen tijdens de Leergang met de deelnemer worden afgestemd.

Dagdeel 1 en 2: De veranderende rol van de overheidsadviseur (1 dag)
Marco Vonk
We nemen de deelnemers mee in de recente en komende ontwikkelingen. We relateren de in-vloed van deze ontwikkelingen aan de eigen praktijk aan de hand van de input van de intakes. We bespreken aspecten van die nieuwe rol én verkennen de vaardigheden die daarbij passen, zoals adaptieve adviesvaardigheden, opereren in een (politiek) krachtenveld en omgaan met conflicten. Het blijft daarbij niet alleen bij bespreken, maar we oefenen die vaardigheden ook in simulaties en groepsopdrachten.
Het doel is gericht op bewustwording en het eigen maken van het adviseurschap. Daarbij gaan wij uit van de hybride adviseur (specialist en adviseur). Naast de vakkennis, is het steeds meer de behoefte aan advisering en procesmanagement.
• Het Adviesproces/ soorten advies
• Efficiënt adviseren
• Rollen van de adviseur en fasen in adviesproces
• Hoe kijkt de buitenwereld naar jou
• Omgaan met weerstand / herkennen en mee omgaan

Dagdeel 3: Workshop Inspirerend presenteren (1 dagdeel)
Yvon van der Kroft
We adviseren allemaal…… Maar, de mate waarin het advies wordt begrepen, geaccepteerd en gebruikt, hangt voor een groot deel af van hoe dat advies gebracht wordt. Natuurlijk heb je vol-doende vakkennis. Maar is de ander daar ook van overtuigd? Bij adviseren gaat het dus niet alleen om jouw kennis. De manier waarop je dat presenteert en overbrengt bepaalt de waarde van jouw kennis.
• Hoe kan ik inspireren en een duurzame samenwerkingsrelatie opbouwen?
• Overtuigend anderen meenemen in mijn zienswijze
• Wat zorgt er eigenlijk voor of ik wel of niet overtuigend overkomt
Tijdens deze ‘doe- training’ stellen we vast waar je persoonlijke aandachtspunten liggen als het om de competentie overtuigingskracht gaat. Vervolgens oefenen we gericht op effectief gedrag, met jouw praktijksituaties als uitgangspunt.
Met als resultaat:
– Je staat steviger in je schoenen als adviseur.
– Je ontwikkelt zelfvertrouwen in je adviserende rol.
– Je brengt adviezen op een overtuigende wijze.

Dagdeel 4: Workshop ‘Hoe word ik een raamambtenaar?’ (1 dagdeel)
Debby Boers
De participatiesamenleving vraagt het één en ander van de organisatie. Maar ook wat van jou als adviseur. Echte raamambtenaren zijn nodig. Nee, niet zo één waar je toch niet bang voor hoeft te zijn, omdat hij niets doet. Een echte raamambtenaar. Zo één die zijn raam open doet en naar buiten stapt.
Deze workshop is geschikt voor de ambtenaar wiens raam op een kiertje staat en deze graag helemaal open wil gooien. Let op! De workshop kan leiden tot lege bureaus, frisse lucht in het kantoor, nieuwe ideeën, een betere samenwerking met inwoners en andere externen, blijere klanten en zelfs tot meer efficiëntie. Kortom: een workshop waar je zin van krijgt om je raam wagenwijd open te zetten, en naar buiten te stappen. Praktisch en snel toepasbaar.
Tijdens deze workshop behandelen we de vier pijlers onder het raamambtenaarschap.
• De mindful ambtenaar: Hier gaat het om het bereiken van een prettige werk-privé balans.
• De 9-5 ambtenaar: Niet harder maar slimmer werken.
• De zichtbare ambtenaar: Hoe verbind je je met anderen? Hoe maak je zichtbaar wat je doet? Netwerken kan best eng zijn. Tenzij je het verbinden noemt om samen verder te komen. Hoe doe je dat
• De scharrelambtenaar: Hoe spoor je initiatieven op? Hoe loods je ze door jouw organisatie heen?

Dag 5 en 6: Oplossingsgericht adviseren, systeembenadering en beïnvloedingstechnieken (1 dag)
Esther Veldhuijzen van Zanten en Marco Vonk
Ook deze dag staat weer geheel in het teken van de persoonlijke ontwikkeling van de adviseur. Wat zijn de sleutels om door te groeien naar een meer adaptief adviseur?
Omgaan met belangentegentellingen en conflicten hoort bij de core business van de adviseur. Tijdens het ochtenddagdeel geven we inzicht in systemische patronen in organisaties en hoe daarin te bewegen en te interveniëren. We maken kennis met de basisbegrippen uit systeemdenken. We leren hoe gebrekkig verlopende processen het zicht op de inhoud doen verdwijnen én wat oplossingsrichtingen zijn. We behandelen basiselementen uit ‘oplossingsgericht werken’ en hoe die basiselementen in de dagelijkse praktijk in te zetten.
In het middagdagdeel komen communicatie- en beïnvloedingstechnieken aan de orde. Deze worden op maat gesneden op basis van de intakegesprekken. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers verkennen we hoe de effectiviteit van advisering te optimaliseren en oefenen we verschillende interventietechnieken.
• Belangentegenstellingen en conflicten
• Beïnvloeden
• Patronen en causaliteit
• Systeemdenken
• Contracteren: opdrachtgever-opdrachtnemer relatie
• Communicatieve vaardigheden

Dagdeel 8: Workshop Effectief vergaderen (1 dagdeel)
Jack Geelen
Wil je tijd besparen, snel en doelgericht vergaderen of afstemmen? De overleggen missen focus. Dan is de workshop Effectief vergaderen voor jou op maat gemaakt. Je ambitie is dat de vergaderingen korter duren en dat de besluiten en actiepunten voor eenieder helder zijn. Hoe daag jij jezelf uit om vastgeroeste vergaderpatronen te doorbreken.
• Besluitvormingstechnieken
• Persoonlijk actieplan
• Creatieve werkvormen
• Formele rollen, taken en voorbereiding

Dagdeel 9: Slotbijeenkomst (meeting van 1 dagdeel)
Het piece de resistance! De deelnemers gaan op de slotbijeenkomst aan de slag met een reële casus. Een opdrachtgever presenteert een actueel probleem. De deelnemers analyseren de casus, verkennen de achtergronden en formuleren een oplossingsrichting. In dit onderdeel komen de verschillende onderdelen van de leergang bij elkaar.
De slotdag wordt ingeleid met een korte terugblik op de theoretische kaders uit de eerdere da-gen. De deelnemers ontvangen daarmee handvaten v0or de uitwerking van de casus.

Locaties
De bijeenkomsten worden gehouden op professionele trainingslocaties van de deelnemende organisaties in Zeeland.

Aanbod
Bij investering voor deze Leergang bedraagt € 1.650 per deelnemer (excl. BTW).

Deze Leergang kan ook in-company worden verzorgd. Hierbij kan aangesloten worden op specifieke aspecten van de ontwikkeling van de organisatie. Het bevordert verder de interne samenwerking. Vraag naar de mogelijkheden.